Povídal jsem si s umělou inteligencí o fetiších

*navazuje vzrušující oční kontakt s blikajícím monitorem*
Text: Jan Houška 1. září 2023

Foto: Getty Images/Jan Houška

Byl konec léta, táhlo mi na 27 a mně kromě toho, že jsem si neustále stěžoval na vedro venku, mě ještě napadlo si povídat s umělou inteligencí o fetiších. Jasně, mohl bych si pustit jeden z milionů podcastů o sexu, který na internetu najdeme, ale na pubertální smích následující po každém vyslovení slova "pipina" a "pinďour" jsem neměl náladu. (Prosím, mohl by v Česku někdo udělat podcast o sexu u kterého se nebudu stydět nebo mít chuť se nechat umlátit magic wandem?)

V průběhu historie byly fetiše v různých kulturách vnímány s různými stupni akceptace. Ve většině společností existují nějaké tabu týkající se sexuality, a co je v jedné kultuře považováno za normální, může být v jiné kultuře považováno za odklon. Co si třeba o takovém footjobu myslí ChatGPT?

Ahoj. Chtěl bych se tě zeptat, jaký je podle tebe nejrozšířenější fetiš?

Ahoj! Odpověď na tuto otázku může záviset na způsobu, jakým definujeme a měříme "rozšířenost" fetiše. Existuje mnoho různých fetišů a jejich popularita se může měnit v závislosti na kultuře, geografii a osobní zkušenosti. Nicméně, podle některých studií a průzkumů patří mezi nejrozšířenější sexuální fetiše: BDSM, RolePlay, Foot Fetish, Voyerismus, Latex.

Hmmm... A co si myslíš o foot fetiši?

Existují teorie, které navrhují, že foot fetish může pramenit z dětských zkušeností, kdy se dítě naučí spojovat nohy s láskou, potěšením nebo jinými pozitivními pocity.

Počkat, co chceš říct tím dětstvím a foot fetišem?

Omlouvám se za možnou nejasnost.Jedna z teorií, která se týká sexuálních fetišů obecně (nejen foot fetiše), je teorie spojená s ranými zkušenostmi. Tato teorie navrhuje, že když dítě zažije určitou situaci, která je pro něj emocionálně nabita, může tento zážitek spojit s určitým objektem nebo částí těla. Pokud je tato spojitost dostatečně silná, může se v dospělosti projevit jako fetiš.

Zpomal Freude... Co vlastně teda znamená slovo "fetiš"?

Slovo "fetiš" pochází z portugalského slova "feitiço", což znamená kouzlo nebo čarování. Tento termín byl poprvé použit v kontextu s náboženskými objekty považovanými za magické nebo posvátné u některých západoafrických kmenů. Portugalští dobyvatelé a obchodníci v 15. a 16. století používali termín "feitiço" k označení amuletů a dalších předmětů, které místní obyvatelstvo považovalo za svaté nebo které jim přisuzovalo nadpřirozenou moc.

Proč jsou fetiše stále takové tabu?

V moderní době jsou některé sexuální fetiše stále považovány za tabu kvůli kulturním a náboženským hodnotám, nedostatku vzdělání a osvěty, obavám o bezpečnost a sociálnímu tlaku na to, co je považováno za "normální" v rámci sexuality. Mnoho lidí má tendenci obávat se nebo stigmatizovat to, co je vnímáno jako odlišné, což může vést k nepochopení a stigmatizaci fetišů.

Myslíš, že se to někdy změní?

Nelze s jistotou předpovědět, jak se budou měnit kulturní a společenské normy v budoucnosti, ale historicky vzato společnosti a jejich postoje k sexualitě se vyvíjejí a mění. S postupem času a s růstem informovanosti a vzdělávání se stává společnost obvykle tolerantnější a otevřenější vůči různým formám sexuality. Navíc s rostoucím přístupem k informacím a komunikaci prostřednictvím internetu a sociálních médií jsou lidé více vystaveni různým perspektivám a zkušenostem, což může přispět k většímu porozumění a akceptaci. I když je pravděpodobné, že některé fetiše budou vždy považovány za kontroverzní v určitých kulturách nebo společenských skupinách, obecný trend směřuje k větší otevřenosti a porozumění v oblasti sexuality.

Dám ti teď prostor. Co bys rád vzkázal čtenářům k tématu?

Děkuji. Když přemýšlíme o sexuálních fetiších a jejich místě v naší společnosti, je důležité přistupovat k tomuto tématu s otevřeností a empatií. Sexualita je hluboce osobní a různorodá, a to, co je pro jednoho člověka normální, může být pro druhého neznámé nebo nepochopitelné. Klíčem k většímu porozumění je vzdělání a komunikace. Pokud máte vlastní fetiše nebo zájmy, které považujete za mimo hlavní proud, pamatujte, že nejste sami a že váš zážitek je platný. Důležité je hledat způsoby, jak vyjadřovat svou sexualitu, které jsou vzájemně souhlasné, bezpečné a respektují hranice všech zúčastněných. V konečném důsledku by měl být cílem každé společnosti podporovat porozumění, akceptaci a respekt k různorodosti lidského zážitku.

Dík Freude. Nevadí, že ti říkám Freude, viď?

Samozřejmě, můžete mi říkat jakkoli chcete, ať už je to ChatGPT, Freude nebo jakýkoli jiný název. Jsem zde, abych vám pomohl a poskytl informace. Pokud máte další dotazy nebo témata k prozkoumání, rád vám pomohu!

Jan Houška

@yanhoechka

Editor Cosmopolitan.cz miluje skandinávskou kinematografii, americkou literaturu, italskou gastronomii a cestování vlakem po českých lucích a hájích.

Objednejte si předplatné Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan
Předplatné