Sex Education: Jaký je rozdíl mezi "kinkem" a "fetišem"?

Výrazy "kink" a "fetiš" se často používají tak, že by si jeden mohl myslet, že jde o stejnou věc. Ve skutečnosti se ale týkají různých věcí.
Text: Jan Houška 13. dubna 2023

Foto: Getty Images

Nejprve je nutné si definovat, čemu rozumíme pod pojmy "kink" a "fetis". Kink označuje jakékoliv sexuální chování nebo praktiky, které se vymykají tradičním nebo sexuálním normám. Může zahrnovat širokou škálu aktivit, jako BDSM, role-play a tak dále. Fetiš naproti tomu odkazuje konkrétně na sexuální fixaci na určitý objekt nebo část těla. Například někoho s foot fetišem sexuálně vzrušují nohy.

I když se může zdát, že jsou si kink (což můžeme přeložit jako úchylka) a fetiš podobné, jejich prožívání a chápání se výrazně liší. Jeden z klíčových rozdílů spočívá v tom, že se úchylka týká spíše aktivit a praktik, zatímco fetiš se týká spíše konkrétních předmětů nebo částí těla. Kink se často zaměřuje na zkoumání dynamiky moci, důvěry a potěšení prostřednictvím aktivit, jako je svazování nebo fackování, zatímco fetiš se soustředí na konkrétní fyzické pocity nebo předměty.

Dalším rozdílem mezi úchylkou a fetišem je způsob, jakým se na ně společnost dívá. Zatímco fetišům se stále vyhýbá a jsou nepochopeny, kink se stává mainstreamovějším a je často vnímán jako legitimní forma sexuálního vyjádření. Je to možná proto, že pro ty, kteří tyto choutky nesdílejí, fetiše často zahrnují věci nebo oblasti těla, které nejsou běžně považovány za sexuální.

Navzdory rozdílům mezi úchylkou a fetišem mohou být obě tyto oblasti zdravou a naplňující součástí něčí sexuality, pokud jsou praktikovány konsensuálně a s vhodnou komunikací a hranicemi. Výzkumy naznačují, že zapojení do perverzního nebo fetišistického chování může vést k větší intimitě, důvěře a potěšení v sexuálních vztazích. Je však důležité mít na paměti, že ne každý má o tyto praktiky zájem nebo mu vyhovují, a souhlas by měl být vždy nejvyšší prioritou.

Závěrem lze říci, že úchylka a fetiš jsou dva různé aspekty lidské sexuality, které spolu souvisejí. Fetiš je fixace na určitý předmět nebo část těla, zatímco úchylka se týká sexuálních praktik, které se odchylují od společenských norem. Fetiš je stále stigmatizován a nepochopen, přestože je kink ve společnosti stále více přijímán. Pokud se používají dobrovolně a v rámci vhodných hranic a komunikace, mohou být oba aspekty pozitivním a obohacujícím aspektem sexuality člověka. Nejdůležitější je zkoumat a vyjadřovat svou sexualitu způsobem, který je vám vlastní a uspokojuje vás.

Objednejte si předplatné Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan
Předplatné