Co je generační trauma?

Věděli jste, že traumata z minulých generací se mohou odrážet v našich životech i dnes? Ano, život pod stresem může ovlivnit i vaše nenarozené vnouče.
Text: Jan Houška 9. srpna 2023

Foto: Getty Images/Jan Houška

Většina z nás si je vědoma osobních traumat, které ovlivňují náš pohled na svět, ale věřte, že podobný dopad může mít i méně známý fenomén známý jako generační nebo transgenerační trauma.

Trauma tohoto druhu se předává z generace na generaci a nenápadně ovlivňuje naše psychické základy. "Nerodíme se jako prázdné stránky," říká renomovaná psychoterapeutka. Valerie Sinason. "Již jako plody vstřebáváme informace ze svého okolí, reagujeme na hudbu, napětí nebo dokonce na světové události," dodává.

Všechno je to o tom, že v těhotenství hraje zásadní roli stres. Doktorka Susanna Petcheová, odbornice na psychická traumata, zase upozorňuje, že v pěti měsících má ženský plod už vajíčka, která bude používat v dospělosti. To znamená, že těhotná matka v sobě nese DNA svého budoucího vnoučete. Traumatizující události nebo značný stres během těhotenství tak mohou mít dlouhodobé následky nejen pro dítě, ale i pro budoucí generace.

Ale pozor. Generační trauma se netýká výhradně vztahů mezi matkou a dítětem. Kolektivní traumata z historické nespravedlnosti nebo útlaku mohou těžce doléhat na celé komunity, zejména ty znevýhodněné. Tato dědičná psychická újma se může projevovat různými způsoby, včetně úzkostí a nočních děsů, i fyzickými problémy, jako jsou autoimunitní poruchy.

Jak se ale toto trauma přenáší? Podle výzkumu existují dva základní mechanismy: přímá dědičnost prostřednictvím DNA a epigenetika, při níž se genová exprese mění v důsledku proměnných prostředí. To naznačuje, že jak naše genetická výbava, tak události našich předků ovlivňují naše mentální a emocionální zdraví.

Dobré zprávy? Dědičné trauma je možné léčit a uzdravit. Mnozí lidé se utěšují vyprávěním příběhů předků o vítězství nad nepřízní osudu. Pro úplné uzdravení je však zásadní rozpoznat a řešit příčiny, které je způsobily. Odborníci doporučují jógu, mindfulness a pobyt v přírodě, které pomáhají vyrovnat nervový systém. Doktorka Petche doporučuje chápat symptomy traumatu spíše jako reakce na minulé události než jako zásadní vady.

Objednejte si předplatné Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan
Předplatné