Stručná příručka etické nemonogamie

Dá se mít vztah s více lidmi najednou, tak aby byl ze všech stran konsent? A co to vlastně ta etická nemonogamie je?
Text: Jan Houška 3. května 2023

Foto: Getty Images/Jan Houška

Etická nemonogamie je styl vztahu, který umožňuje jedincům mít romantické nebo sexuální vztahy s více partnery současně, přičemž je kladen důraz na to, aby všechny zůčastněné strany souhlasily. Ano, tento článek je komplexním průvodcem porozuměním etické nemonogamii, včetně její definice, běžných forem a výhod.

Co je definicí etické nemonogamie?

Etická nemonogamie je souhrnné označení pro mnoho forem nemonogamních vztahů, jako je polyamorie, otevřené vztahy a swing vztahy. Všechny tyto modely mají jedno společné: vyznačují se konsensuálním milostným nebo sexuálním vztahem s více partnery, přičemž všichni zúčastnění jsou si tohoto uspořádání vědomi a souhlasí s ním.

Jaké jsou formy?

Jedním z nejznámějších druhů etické nemonogamie je polyamorie. Ta zahrnuje milostné vztahy s mnoha partnery současně. Otevřená partnerství naproti tomu umožňují sexuální interakce mimo partnerský vztah a zároveň udržují základní citové pouto s jedním partnerem. Swinging je typem etické nemonogamie, při níž si páry vyměňují partnery pro sexuální aktivity.

Jednou z hlavních výhod etické nemonogamie je, že umožňuje jednotlivcům zkoumat své touhy a navazovat kontakty s druhými lidmi způsobem, což by ve striktně monogamním vztahu nebyl možné. Etická nemonogamie může také podporovat upřímnost, komunikaci a důvěru mezi partnery.

Konsent je vždy základ

Pamatujme na to, že souhlas je vždy základ. Všechny strany zapojené do etické nemonogamie musí dát nadšený a informovaný souhlas s tímto uspořádáním. Všichni jsou si vědomi hranic a norem vztahu a souhlasí s nimi. Nemonogamie bez souhlasu může vést k nevěře nebo podvádění, což není etická nemonogamie.

Etická nemonogamie může být pro některé jedince a páry náročná, protože vyžaduje vysokou úroveň komunikace, upřímnosti a důvěry. Může se také objevit žárlivost a nejistota a zvládat tyto emoce zdravým a konstruktivním způsobem vyžaduje praxi a úsilí.

Takže?

Etická nemonogamie je zkrátka styl vztahu, který lidem umožňuje objevovat své zájmy a komunikovat s ostatními konsensuálním, upřímným a respektujícím způsobem. I když etická nemonogamie nemusí být pro každého, může být naplňujícím a obohacujícím způsobem budování intimních vztahů. Důležité je myslet také na to, že pokud tento typ vztahu vyhovuje někomu jinému, nemusí nutně vyhovovat vám a není na tom nic špatného. Každý jsme individuální a každý máme vlastní preference a potřeby. City a vztahy by se něměly škatulkovat.

Objednejte si předplatné Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan
Předplatné