Zlato, když se rozvedeme, necháš mi všechno?

Cosmo zmapovalo výhody i úskalí předmanželské smlouvy.
Anna Basiková 15. října 2022

Getty Images

Že se v ČR rozvádí téměř každé druhé manželství, už je vám asi známo… Hladce ukončené vztahy ale zůstávají vzácností.Třeba i proto, že se zamilovaným párům zdá předmanželská smlouva nepotřebná.

Asociuje vám předmanželská smlouva zbytečnost, nebo dokonce útok na vaši lásku? Právě naopak! Takový kontrakt totiž můžou uzavřít jen dva lidé, kteří si bezmezně věří, nemají před sebou žádná tajemství a přejí si, aby během případného rozvodu nikdo nepřišel o to, co mu náleží. Vypjatá rozvodová stání, spory o majetek a dramatické hádky opravdu nejsou výjimkou. A právě tenhle kus papíru může vás (i vaše nervy) ušetřit řady nepříjemností.

Bez papíru více hádek?

Co se vlastně stane, když smlouvu se svým na­stávajícím neuzavřete? Potom platí, že se součástí společného jmění manželů stává všechno, co nabyl jeden z vás či oba společně za trvání manželství, až na výjimky, jako je například dědictví nebo darování. „Pokud předmanželskou smlouvu nemáte, musí se při zániku manželství (rozvodem či smrtí) společný majetek vypořádat buď dohodou manže­lů, rozhodnutím soudu, či takzvanou fikcí – když uplynou tři roky od zániku manželství,“ přibližuje právní úpravu advokát Jan Žajgla (tl-ak.cz).

Pokud se spolu v návalu rozvodových emocí nezvládnete domluvit, můžete o vypořádání požádat soud. „To ale bývá zdlouhavé a nákladné řešení. Nebo počkat ty tři roky, poté nabudete majetek podle zákonných pravidel – většinou ale do spolu­vlastnictví, což situaci obvykle nijak neřeší… Proto je vhodné mít tyto záležitosti vyřešené v době, kdy mezi vámi žádné spory o rozsahu majetku a způsobu jeho vypořádání nepanují,“ konstatuje advokát. Ideálně tedy ještě před uza­vřením manželství nebo v jeho průběhu – i tehdy můžete rozsah společného majetku (za součinnosti notáře) rozšířit, či naopak zúžit.

„Tady si sedni a podepiš ten papír!“

Jenže… I když s partnerem dokážete hodiny rozebírat, co všechno podniknete během srpnové dovolené, o financích se vám možná diskutuje o poznání hůř. „Obzvláště citlivým tématem pak mohou být peníze ve chvíli, kdy do manželství vstupují partneři z odlišného finančního zázemí. Do vztahu, který je založený na vzájemných citech, v předsvatebním období, které je plné plánů a pozitivních emocí, tak přichází velmi racionální a pragmatická úvaha o finančním a majetkovém uspořádání,“ komentuje psychoterapeutka Jana Hostovská z online portálu Hedepy (hedepy.cz). Taková situace podle ní vyžaduje, abyste si se svým nastávajícím se­dli a vyložili karty na stůl. Společně zvažte všechna pro a proti, pojmenujte rizika a výhody… I své obavy.

Než si slíbíte lásku až za hrob, řekněte ano i choulostivé diskusi o majetku a eventuálním rozvodu. Děti ani skříně si nerozpůlíte!

Co když ale smlouvu jeden z vás odmítá, zatímco druhý v ní vidí nezbytnost? „Jeden nebo druhý bohužel může předmanželskou smlouvu vnímat jako vyjádření nedůvěry, dokonce jako útok na svou způsobilost,“ tvrdí terapeutka Hostovská. Jak tedy s patovou situací naložit, aby nakonec z veselky nesešlo? „Je potřeba ocenit to, co společně již máme, čeho jsme v partnerství dosáhli a co jsme vybudovali. Nezlehčovat pocity, které smlouva v partnerovi může vyvolávat, a dát dostatek prostoru pro jejich ventilaci. Klaďte důraz na to, že plánujete společnou budoucnost, a snažte se dopředu eliminovat hrozby, které by vám ji mohly vzít,“ nabádá odbornice.

Pohoda při rozvodu step by step

Takže, proč na předmanželskou smlouvu nekašlat, už víme, jak téma naťuknout před budoucím manželem taky… A teď si pojďme říct, jak ono předsvatební lejstro vlastně uzavřít. Bude vám k sepsání smlouvy stačit standardní vzor, nebo je to složitější? Na internetu se klidně inspirujte, pak ale utíkejte k notáři. Ten na vaše přání vypracuje text tak, aby se na nic nezapomnělo, a následně s vámi smlouvu podepíše = uzavře. „Na základě žádosti budoucích manželů pak notář vloží smlouvu do Seznamu listin o manželském majetko­vém režimu, který (v elektronické podobě) vede Notářská ko­mora České republiky,“ popisuje advokát Žajgla.

A co tím získáte? Smlouvou o majetkovém režimu mů­žete upravit rozsah toho, co se po uzavření manželství stane společným majetkem a co nikoliv. „Tím je ovlivněno nejen vypořádání při zániku manželství rozvodem, ale také roz­sah pozůstalosti v případě úmrtí manžela. Ve smlouvě je dále možné upravit, jak se má společný majetek po zániku manželství (rozvodem či úmrtím) mezi manžely vypořádat,“ shrnuje advokát. „Smlouvou naopak nesmí být vyloučena schopnost manžela k zabezpečení potřeb rodiny a ani jí nesmí být znemožněn výkon práv třetích osob, který vznikl před jejím uzavřením. V podstatě ale lze takovou smlouvou ujednat vše, co zákon nezakazuje.“

Jestliže se rozhodnete, že do předmanželské smlouvy jdete, nejprve si ujasněte, co by se mělo stát vaším společným majetkem a co ne. Do SJM nepatří to, co jeden z vás vlastnil či získal před uzavřením sňatku (nemovitost, auto nebo dědictví po babičce) ani věci osobní potřeby (počítač, knihy a sbírka vibrátorů).

Objednejte si předplatné Cosmopolitan

Časopis Cosmopolitan
Předplatné